Kontaktinformasjon

STYRELEDER

Per Christian Pinås (midlertidig)

ØVRIGE STYREMEDLEMMER

Nestleder
Ingolf Roth Ficher

Sekretær
Henriette Sommerin

Kasserer
Ingrid Holm

Instrumentforvalter
Gunnar Halle

E-post
post@mortensrudskolekorps.no

Postadresse
Mortensrud Skolekorps

Postboks 56, Mortensrud
1215 Oslo

Organisasjonsnummer
971283203

Musikalsk leder, og dirigent for hovedkorps
Egil Hurum: 90 64 65 41

Dirigent for juniorkorps og aspiranter

 
Loppegruppa
epost: lopper@mortensrudskolekorps.no

Reklamer